Miras50

  • Home
  • Hoe het werkt

Hoe het werkt

MIRAS is een erfgoedproject dat tot leven geroepen is door de Unie van Turkse Verenigingen en Kardelen vzw in het kader van de 50ste verjaardag van de arbeidsmigratie van de Turken naar België. Op 17 juli 1964 zijn de bilaterale akkoorden tussen België en Turkije ondertekend, wat de leven van vele Turkse jongvolwassenen heeft veranderd. Ze zijn per schip, vliegtuig, trein, bus,… gekomen om een beter welvaart tegemoet te gaan.

Binnen de Vlaamse archieven bestaat bijna geen enkele informatie over de Turkse migratie, met dit project gaan we trachten daar een verandering in te brengen. De migratieverhalen van, met de dag, schaarsere 1ste generatie Turkse arbeidsmigranten willen we zoveel mogelijk verzamelen, gestaafd met allerlei materiële en immateriële erfgoed. Alle verzamelde materiaal zullen we later afstaan aan Amsab-ISG, een instituur voor sociale geschiedenis.

Met dit project willen we ook de jongeren sensibiliseren om hun geschiedenis of beter gezegd de verhalen van hun ouders of grootouders te ontdekken. We kunnen niet iedereen bereiken om te interviewen. Daarom willen we jongeren aanzetten om de verhalen van hun (groot)ouders op te nemen en te delen op de interactieve website.

Wil jij ook het verhaal van uw (groot)ouders delen? Registreer u en neem aan de hand van de themavragenlijst (onderaan te downloaden) het interview met uw (groot)ouders af. Zorg er ook voor dat er foto’s van allerhande erfgoed (foto’s migratiereis, Turkije, arbeidsomgeving, brieven, arbeidskaarten, feesten, werktuigen, auto’s, huizen,etc…) mee geüpload word. Deze verhalen zullen een basis vormen voor de migratiegeschiedenis van de Turken in Vlaanderen/België.